slideshow10.jpg slideshow7.jpg slideshow1.jpg slideshow13.jpg slideshow6.jpg slideshow8.jpg slideshow9.jpg slideshow5.jpg slideshow2.jpg slideshow17.jpg slideshow3.jpg slideshow4.jpg slideshow14.jpg slideshow16.jpg slideshow15.jpg
 

Geschiedenis

Firma Goodijk is al sinds het begin van de 20e eeuw een familiebedrijf. Het bedrijf was eerder gevestigd aan de westkant van de Slachte. Oerpake Pieter kon op een gegeven moment ± 30 pondemaat (11,01 Ha.) erbij huren. Dus besloot hij in 1910 een nieuwe stjelpboerderij aan de oostkant van de Slachte te bouwen. Helaas kwam hij in die tijd te overlijden. Pake Pieter kwam op jonge leeftijd van 15 jaar samen met zijn moeder er voor te staan om het bedrijf verder te runnen. Het was in 1950 dat pake Pieter zijn eerste tractor kocht. Dit was een Ford Dearborn die op petroleum liep. Na het huwelijk van heit Eelke nam hij het bedrijf van zijn vader over. In 1974 werd er een ligboxenstal gebouwd. Nadat Murk, Wiebe en Jaap van school afkwamen, werkten ze bij hun vader. In 1990 gingen ze verder in maatschap. Het bedrijf groeide van niet alleen veehouderij, maar werd er ook meer in de akkerbouw gedaan. Ook begonnen ze met het telen van broccoli. Op 15 januari 2000 is de stjelpboerderij door brand verwoest. In dit zelfde jaar deed heit Eelke een stapje terug en is men verder gegaan met Firma Goodijk. Inmiddels is het bedrijf uitgebreid naar 210 Ha. wat in pacht en eigendom is.

Nieuws

Scholieren gezocht!

Voor de zomerperiode hebben wij weer hulp nodig van een team enthousiaste werknemers.Facebook